Struktur Pimpinan

Dewan Penasehat   
       Ketua KH. Yusuf Basjari
       Anggota H. Dadang Hermawan
H. Ruchyat Sadili, M.Pd
Abdurrasyid, S.Pd.I
Mudir ‘Am (Pimpinan Pesantren) H. Mohammad Iqbal Santoso
Sekretaris Pesantren Diponegoro, S.Hum
Pembantu Mudir ‘Am  
1.    Bidang Sumber Daya Insani Hj. Ai Nurjannah. M.Ag
2.    Bidang Pendidikan Yasir Ismail, S.Pd
3.    Bidang Kesejahteraan dan Sosial Adung Abdurrohman, S.Th.I
4.    Bidang Sarana dan Pemeliharaan Pahad Nurdiansyah, M.Pd
5.    Bidang Administrasi Keuangan Erah Aisyah, S.Pd.I
Mudir / Kepala Sekolah/Madrasah  
1.    Mudir Mu’allimin/ Madrasah Aliyah Aan Adam Ahmad, Lc
2.    Mudir Madrasah Tsanawiyyah Agus Arif Rahman, S.Th.I
3.    Kepala SDIT Sofi Sofiah, S.Pd.I
4.    Kepala SDIT 2 Ida Siti Farida, M.Pd
5.    Kepala TK Mardiah, S.Pd
6.    Mudir Madrasah Diniyyah Abdul Latif, M.Ag
Kepala Unit  
1.    Kepala Pondok Putra Agus Abdurrohman, S.Ag
2.    Kepala Pondok Putri Ghaida Fathin Hidayat, S.TP
3.    Kepala Unit Tilawah & Hifz al-Quran Yudi Rusyandi, Lc
4.    Kepala Unit Pengelola Aset & Usaha Endang Suryana, S.Th.I
X