TK Persis Tarogong

  • Monday 15 October 2018

Akreditasi A

Pendidikan pra-sekolah yang memadukan kurikulum pendidikan nasional dengan kurikulum khas pesantren. Pembelajaran dikemas dalam suasana keislaman dan dalam suasana belajar sambil bermain yang atraktif dan variatif.